fbpx

4 december 2018

DRONExpert, winner of the Drone Challenge 2018

[Dutch, (english text below)]
Trots! Robor Electronics/DRONExpert.nl is door Rijkswaterstaat uitgeroepen als winnaar van de Drone Challenge 2018!

De centrale vraag aan de deelnemers van de #DroneChallenge van Rijkswaterstaat was hierbij: “Kunnen drones Rijkswaterstaat helpen sneller te reageren bij incidenten op onze netwerken? Op welke wijze dan? Wat kan ‘de drone sector’ laten zien in 2018? En welke kansen biedt dat Rijkswaterstaat op termijn van enkele jaren? Is de voorgestelde aanpak van de Drone Challenge effectief en uitvoerbaar?“

Hiervoor werd door Rijkswaterstaat een incident in scene gezet: Het scenario, dat we in praktijk hebben uitgevoerd afgelopen september, was een aanvaring van een schip op De Waal met daarbij een drenkeling, afgevallen lading en een olie lek.

Daarnaast had ook spoorbeheerder Prorail in de challenge nog een uitdaging voor ons en de andere deelnemers aan de challenge. Kan een drone automatisch opstijgen vanaf een wagon zonder de bovenleiding te raken?
Wij hebben invulling gegeven aan deze uitdaging door de drones uit te rusten met allerlei high tech snufjes zoals automatische Obstacle Avoidance. Hiermee zien de drones andere drones en obstakels en reageren daar ook zelf op. Daarnaast kunnen de drones ook autonoom opstijgen en landen. Daarbij kunnen ze ook automatisch het “plaats incident” in beeld brengen en speciale tags (bakens die een signaal uitzenden met GPS coordinaten) plaatsen. Dit hebben we gedaan op de container. Het gevaarlijke object half onder water is dan direct online zichtbaar voor andere scheepvaart.

 

[English]
Proud! Robor Electronics/DRONExpert.nl is awarded to be The Netherlands Best Drone Innovation company by the Dutch government in the Drone Challenge 2018 organised by ‘Rijkswaterstaat‘!

Rijkswaterstaat had some questions for the participants in the #DroneChallenge: “Can drones help us to respond to incidents for first responders more quickly? And in what way? What can drone companies show us nowadays? What chances does it offer us in several years? And last; is the advised approach effective and executable?”

An incident was staged for this challenge. The scenario we had to work with last September, contained a collision with a vessel on the river De Waal with a drowning victim, load fallen off and an oil spill.

Next to this challenge Prorail (responsible for the Dutch railroad infrastructure) added another challenge for the teams. Can a drone automatically take-off and land on a wagon without hitting the power lines above.
We approached this challenge by equipping the drones with all kinds of high tech gadgets like Obstacle Avoidance so they can detect and react to other drones and obstacles nearby. The drones can take-off and land autonomous. They can also ‘tag’ the accident scene automatically and place beacons which transmit gps-signals. With this technique other vessels nearby instantly knew where the partly submerged container was so they could avoid it.
 
 


 
 

Hotspot autonomous landing/take off on moving object (boat) / autonoom opstijgen en landen via hotspot

 
Programmable platform for remote controlling the drone through 4G / programmeerbaar platform om drone autonoom opdrachten te laten uitvoeren

 
The staged incident site / locatie van de in scene gezette incident

 
Lot’s of interest in the new developments / veel interesse in de nieuwe ontwikkelingen

 
Engineers of DRONExpert working behind the scenes / engineers hard aan het werk achter de schermen

 
 
With special thanks to partners from DRONExpert: Float360, Aeret and Wouter Borre Productions

Offerte aanvragen

Laat uw naam, email adres en keuze voor pakket bij ons achter. Wij nemen dan spoedig mogelijk contact met u op.